Zprávy z radnice


Obecní úřad

Úřední hodiny: pondělí 17.00 - 19.00 hod

 

Organizační struktura

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zápisy ze zasedání

Aktuality z radnice v internetovém zpravodaji.

Důležité dokumenty (vyhlášky, formuláře, rozpočty, ...)

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Formulář pro odeslání zprávy na podatelnu elektronické pošty

Zde najdete informace k rozpočtové odpovědnosti Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, svazku obcí v elektronické podobě.
V listinné podobě jsou k nahlédnutí v sídle svazku - na Obecním úřadě v Hořiněvsi čp 73.

Úřední deska mikroregionu

Informace o zpracování osobních údajů:
Správce údajů: Obec Neděliště
Sídlo: Josefa Česáka 30, 503 12 Neděliště
Datová schránka: cbkappm
Kontakt: telefon – 602583250, e-mail – nedeliste@seznam.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Helena Kuthanová, kontakt: info@opz1866.cz
Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tom, že jste k němu udělili souhlas máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. V případě, že poskytnutí těchto informací bude, zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména opakované v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů. Uvedený správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v záznamu o činnostech zpracování: Záznam o činnostech zpracovaní.pdf