Základní údaje:
IČ: 6480 7690
Ev. č. JPO 521 229
Adresa: Jos. Česáka 30, Neděliště
503 12 Všestary
E-mail: hasici@nedeliste.cz
Bankovní spojení: 232079176/0300
Složení zvoleného výboru SDH
Starosta Bareš Ladislav ml.
Náměstek starosty Michálek Josef
Velitel Heteš Jaroslav
Zástupce velitele Bareš Ladislav ml.
Strojník Špaček Lubomír ml.
Referent prevence a výchovné činnosti Gabriel Jiří
Jednatel Michálek Josef ml.
Hospodář Otřísal Václav
Referentka žen Vojtěchová Jitka
Člen výboru Charvátová Kateřina
Člen výboru Poláková Stanislava
Složení kontrolní a revizní rady
Předseda KRR Bareš Ladislav st.
Člen KRR - revizor Němec Petr st.
Člen KRR Špaček Lubomír st.