Historie obce


Zajímavosti z historie obce:
Obecně z historie Jak přišli ke svému erbu páni Dobřenští a Počepičtí Extrémní počasí v letech 1866-1901
Církev v Nedělištích Neděliště a doba předhistorická Neděliště a ochotnické divadlo
Některá data o událostech v Nedělištích Proč strašívalo v nedělišťském zámku Válka v roce 1866
Války s Pruskem a Neděliště Zámecký park Zámek v Nedělištích