Dokumenty
Vyhlášky, řády a směrnice:
Jednací řád obce
Vnitřní organizační směrnice obce
Vyhláška č.1 /2012,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o cenách nájmu z hrobových míst a služeb s nájmem spojených
Vyhláška č. 2/2010, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí
Vyhláška č. 1/2010 o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností...
Vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích
Vyhláška č. 3/2005 o chovu hospodářských a ostatních zvířat na území obce
Vyhláška č. 1/2005 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1997
Vyhláška č. 1/2004 o zrušení hřbitovního řádu
Vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Vyhláška č. 1/2003 o závazných částech Územního plánu obce Neděliště
Vyhláška č. 2/99 o koeficientu růstu nájemného z bytu.
Vyhláška č. 2/98 o nakládání s komunálními odpady
Vyhláška č. 7 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
 
Neplatné vyhlášky:
Vyhláška č. 1/2011, o cenách nájmu z hrobových míst a služeb s nájmem spojených
Vyhláška č. 1/2001 o cenách nájmu z hrobových míst a služeb s nájmem spojených
Vyhláška č. 1/94 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Vyhláška č. 1/99 o místních poplatcích
Vyhláška č. 2/2005 o chovu hospodářských a ostatních zvířat na území obce
Vyhláška č.4/1991 Hřbitovní řád
Vyhláška č. 1/97 Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů provozu Mateřské školy
 
Opatření:
Opatření č.1/2004 Řád veřejného pohřebiště
 
Formuláře:
Formulář č.3 - žádost o povolení kácení dřevin
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Neděliště
Formulář č.4 - Přihlašovací lístek
 
Rozpočty obce::
Rozpočet obce Neděliště - schválený
 
Rozpočtový výhled
 
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 
Protokol o ustavení hlavní inventarizační komise