Český zahrádkářský svaz


Kontakty :
předseda – Jaroslav Haňáček, Neděliště 98, tel. 495 426 052
jednatel – Ing.Luboš Podlipný, Neděliště 33, tel. 602 583 250

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Neděliště
byl založen 23.1.1958 v hostinci u Capoušků „na kocandě“.
  Prvním předsedou byl zvolen přítel Haňáček Jaroslav st., jednatelem přítel Němec Josef, zapisovatelem přítel Leden František. Dalšími členy výboru byli Bareš Ladislav, Hőnig Josef,  Kulhánek Blahoslav, Prášil František, Špaček Josef, Polák Josef, Pražák Josef, Heteš Bohuslav, Stanner František, Burian Josef.
Dalších 27 občanů se přihlásilo za členy ČZS. V dalších letech se organizace rozrostla až na 48 členů.
V r.2003 oslaví organizace 45 let činnosti. Po celou dobu až na malé výjimky byla velmi činná. Téměř každý rok se uskutečnila výstava ovoce,zeleniny a květin. Konají se společenské večírky a autobusové zájezdy na exkurze a různé výstavy pro členy i další občany . Odborné přednášky provádějí přední zahrádkáři např. Rejsek,Klouček,Kuřátko,prof.Kovanda,Falátko,Urban,Jandáček,ing.Koutný,ing.Macl a mnoho dalších.
Často naši členové vystavovali ovoce na okresních výstavách a od samého začátku až po dnešní dobu naše organizace udržuje přátelství s organizacemi z okolních obcí. Několik členů vždy pracovalo v místním národním výboru a později v zastupitelstvu obce.
 
14.8.2010 - Výlet zahrádkářů
Cílem letošního výletu byl zámek Kačina a zahradnictví STARKL. V sobotu v 8.00 hodin ráno nastoupilo více jak 40 účastníků zájezdu, členové i nečlenové zahrádkářské organizace, do přistaveného autobusu. Počasí bylo podmračené a cestou několikrát sprchlo.
 Krátce po deváté se už výletníci soustředili na prohlídku zámku Kačina. Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Jako svoje letní reprezentační sídlo si ho nechal postavit Jan Rudolf Chotek v letech 1806-1824, tehdejší president gubernia a nejvyšší purkrabí Království českého. Rod Chotků žil na Kačině až do r. 1911, kdy zdejší větev rodu vymřela, a panství zdědil synovec posledního Chotka Quido Thun Hohenstein. Roku 1950 byl objekt dán k dispozici Zemědělskému muzeu jako muzejní a výstavní prostor. Po roce 1995 byly původní zemědělské a potravinářské expozice rozšířeny o prezentaci života různých společenských vrstev 19. století na venkově, postupně byla zpřístupněna i Chotkovská knihovna, divadlo a tzv. Chotkovská expozice přibližující dějiny rodu Chotků, zejména život generací svázaných s Kačinou. V roce 2001 se zámek Kačina na základě nařízení vlády stal národní kulturní památkou.
 Po prohlídce se opět rozpršelo a tak se výletníci bez dalšího zdržování přesunuli do Kutné hory k chrámu svaté Barbory. Tento unikátní trojlodní gotický kostel je nyní v poměrně špatném technickém stavu a vyžaduje rozsáhlé investice . Historie tohoto chrámu je spojena s dlouhodobým zápasem ambiciózních měšťanů Kutné Hory o duchovní samosprávu s nedalekým Sedleckým klášterem. Tento po staletí trvající mocenský boj vyústil nakonec ve vybudování prestižního chrámu svaté Barbory na pozemku Pražské kapituly za městskými hradbami. Stavba chrámu svaté Barbory započala roku 1388, podle některých pramenů měla tato stavba mít dvojnásobné rozměry než má současný chrám. Stavba probíhala v několika etapách a do značné míry souvisela s prosperitou stříbrných kutnohorských dolů. Práce na chrámu byly několikrát přerušeny a výstavba chrámu byla definitivně ukončena až roku 1905. Během prohlídky chrámu přestalo pršet, a proto mohli výletníci zbytek času využít k prohlídce historického centra Kutné hory.
  Zastávku v nedalekém zahradnictví STARKL využili někteří k nákupu různých pokojových i zahradních rostlin.
Pak už se autobus vydal na zpáteční cestu a krátce před 15.hodinou zaparkoval před hospodou ve Stěžerách,kde na unavené výletníky čekalo občerstvení.
Nyní již za pěkného počasí dorazili spokojení výletníci před 17.hodinou do Nedělišť.

(sepsal ing. Luboš Podlipný)
 
 
9.8.2008 - Výlet zahrádkářů
Cílem letošního výletu byl zámek Nové Hrady a Okrasné školky v Litomyšli.. V sobotu v 8.30 hodin ráno nastoupilo 36 účastníků zájezdu,členové i nečlenové zahrádkářské organizace, do přistaveného autobusu. Krátce po 10.hodině začala prohlídka rokokového zámku vybudovaného v letech 1774–1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel podle stavebního návrhu Josefa Jägra. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván “Malý Schönbrunn” nebo “České Versailles”. Ucelený rokokový areál obsahoval vstupní bránu a francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou Křížovou cestou (1767), vedoucí k pozůstatkům původního gotického hradu. Po roce 1989 byl zámek vrácen v restituci vnukům původního majitele – textilního továrníka Josefa Bartoně z Nového Města n. Metují, kteří jej nabídli k prodeji. V roce 1997 zámek zakoupili Petr a Magda Kučerovi z Prahy, a od té doby prochází celý zámecký areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Slavnostní otevření zámku se konalo již v roce 2001. Na předním nádvoří byla nově vybudována rokoková zahrada s fontánami a broderiemi ze stříhaného zimostrázu, rekonstrukcí prošel barokní špýchar, kde je nyní umístěno První české muzeum cyklistiky, klasicistní zahradní altán i domek zahradníka, na druhém nádvoří zámku vznikla ukázka užitkové zeleninové zahrady, na terase před špýcharem je dnes barokní divadélko ze stříhané zeleně a zahrada s perénovými záhony. Součástí prohlídky je expozice nábytkového umění z Uměleckoprůmyslového muzea Praha. Od 11 hodin bylo v zámecké restauraci zajištěno pro výletníky občerstvení. Krátce po 13.hodině dorazil autobus do Litomyšle, kde následovala prohlídka Okrasných školek. Spolumajitel firmy během hodinové prohlídky seznámil výletníky s velkým množstvím okrasných dřevin a květin. Vzhledem k velikosti areálu se jednalo pouze o průřez tím nejzajímavějším. Na zpáteční cestě se výletníci krátce zastavili v klášterních zahradách v Litomyšli, které byly nedávno nově upraveny. I přes dopravní komplikace způsobené opravou silnice za Litomyšlí dorazili spokojení výletníci v 16.30 hod. do Nedělišť.

(sepsal ing. Luboš Podlipný)
 
 
12.5.2007 - Výlet do skleníku farmaceutické fakulty v Hradci Králové, na zámek ve Slatiňanech a do skanzenu Veselý Kopec u Hlinska
V sobotu v 7.30 hodin ráno nastoupilo 31 účastníků zájezdu,členové i nečlenové zahrádkářské organizace, do přistaveného autobusu.
 Krátce před 8.hodinou dorazil zájezd do Hradce Králové k areálu skleníku farmaceutické fakulty. Ředitel skleníku seznámil výletníky s pestrým výběrem léčivých a exotických rostlin na venkovních záhonech i v nedávno vybudované budově skleníku. Hodina při zajímavém výkladu rychle uběhla a autobus se vydal k další zastávce,kterou byl zámek ve Slatiňanech. Krátce po 10.hodině začala prohlídka zámku,který je zajímavý především tím, že zde bylo zřízeno v letech 1950-1952 hippologické muzeum podle plánů prof. Františka Bílka. Ve více než dvaceti místnostech se návštěvník seznamuje s užitečností koní a jeho historickým vývojem.Velké množství exponátů představuje umělecké ztvárnění koně na obrazech, rytinách a plastikách slavných umělců.
 Kolem poledne se výletníci přesunuli do blízkého hřebčína,kde se přes 60 let chová starokladrubský kůň v černé barvě, čili starokladrubský vraník. Starokladrubský kůň se řadí mezi barokní rasy koní, má španělsko-neapolský původ a vznikl pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Historie chovu sahá až do roku 1579. V současnosti chová hřebčín kolem 250 ks starokladrubských koní, převážně vraníků Základní stádo čítá 72 chovných klisen a 14 plemenných hřebců, 80 hříbat do věku 3,5 let je odchováváno na hříbárně ve Slavicích. I když se nad Slatiňany přehnala dešťová přeháňka, prohlídka stájí byla nezapomenutelná.
 Ve 13 hodin následovalo občerstvení v motorestu ve Slatiňanech,kde kromě oběda našli výletníci i úkryt před další dešťovou přeháňkou. Kolem 14. hodiny se autobus rozjel k poslednímu cíli na Veselý Kopec u Hlinska. Skanzen Veselý Kopec představuje rozptýlenou pasekářskou osadu nad řekou Chrudimkou. Lidové stavby i uspořádání obce zde co nejvěrněji dokumentují základní objekty vesnického života našich předků. Obytné domy, technické stavby ke zpracování zemědělských a lesnických produktů jsou tu velmi věrně zrekonstruovány do snad i plně funkčního stavu. Při příjemné procházce si při pohledu na starobylé nářadí a zařízení mnozí pamětníci připomněli své dětství a mládí.
 Výlet se opět po všech stránkách vydařil a spokojení výletníci dorazili do Nedělišť krátce po 17. hodině.
Na fotogalerii se můžete podívat zde.

(sepsal ing. Luboš Podlipný)
 
 
5.-6.11.2005 - Výstava ovoce,zeleniny a květin
Výstava ovoce,zeleniny a květin se uskutečnila ve dnech 5.-6.11.2005 v zasedací místnosti obecního úřadu. 15 vystavovatelů předvedlo více než 40 druhů jablek a hrušek,bohatý výběr zeleniny a zavařenin,pestré barvy květin zejména chryzantém. Výstavu shlédlo téměř 100 návštěvníků včetně dětí z místní mateřské školy.
Na fotogalerii se můžete podívat zde.

(sepsal ing. Luboš Podlipný)
 
15.10.2005 - Výlet do Lysé nad Labem a na zámek v Chlumci nad Cidlinou
Cílem letošního výletu byla výstava „Zemědělec“ v Lysé nad Labem a zámek v Chlumci nad Cidlinou. V sobotu v 7.30 hodin ráno nastoupilo 44 účastníků zájezdu,členové i nečlenové zahrádkářské organizace, do přistaveného autobusu. Krátce před 9.hodinou dorazil zájezd do Lysé nad Labem a výletníci bez otálení vstoupili do areálu výstaviště. Tak jako v minulých letech zde bylo možné vidět i koupit potřeby pro zahrádkáře,chovatele i domácí kutily. Oproti minulosti však těchto exponátů bylo méně a bylo zde větší množství různého jarmarečního spotřebního zboží. Ve 13 hodin nastoupili výletníci i se svými nákupy zpět do autobusu vydali se ke Chlumci nad Cidlinou. Sem dojeli krátce po 14.hodině a za několik minut zahájili prohlídku zámku Karlova koruna. Historie tohoto zámku od začátku až do dnešních dnů je spojena se šlechtickým rodem Kinských, kteří zde mimo jiné založili proslulý chov ušlechtilých koní. Po zhruba hodinové prohlídce a krátké procházce přilehlým zámeckým parkem čekala výletníky už jen zastávka na občerstvení v motelu „U sedláka Chvojky“, kam dorazili kolem 16.hodiny. V příjemném prostředí a družné zábavě rychle uběhly 2 hodiny a zbýval už jen krátký úsek cesty do Nedělišť,kam autobus dojel kolem 18.30 hodin. Výlet se opět po všech stránkách vydařil, k čemuž nemalým dílem přispělo i krásné slunečné počasí.
Na fotogalerii se můžete podívat zde.

(sepsal ing. Luboš Podlipný)
 
15.5.2004 - Výlet do zahrad Pražského hradu
Cílem letošního výletu byly zahrady Pražského hradu. V sobotu v 8 hodin ráno nastoupilo 47 účastníků zájezdu,členové i nečlenové zahrádkářské organizace ,do přistaveného autobusu. Krátce před 10. hodinou dorazil zájezd do Prahy a výletníci vystoupili nedaleko Pražského hradu. Krátce po 10.hodině byla za doprovodu průvodkyně zahájena prohlídka Královské zahrady,zahrady na Baště a Jižní zahrady. Všude bylo k vidění mnoho vzácných a exotických stromů a dřevin upravených ve stylu anglické nebo francouzské zahrady. Po krátkém poledním odpočinku část výletníků pokračovala v prohlídce Valdštejnské zahrady,část dala přednost prohlídce areálu Pražského hradu včetně chrámu sv.Víta.
V 15.30 nastoupili unavení výletníci do autobusu a průjezd Prahou doplnil řidič odborným výkladem o místopisných zajímavostech . Kolem 17.hodiny zastavil autobus u motelu „U sedláka Chvojky“ na občerstvení. V příjemném prostředí a družné zábavě rychle uběhly 2 hodiny a zbýval už jen krátký úsek cesty do Nedělišť,kam autobus dorazil krátce po 19.hodině.
Výlet se opět po všech stránkách vydařil,během prohlídky zahrad bylo počasí příznivé a pršet začalo až během zpáteční cesty.
Na fotogalerii se můžete podívat zde.

(sepsal ing. Luboš Podlipný)
 

 

 

 

 

Poslední změna: 22.09.2008