kulturní a církevní památky


V Nedělištích je  několik zachovaných kulturních a církevních památek, z nich mnohé jsou rekonstruovány před několika málo roky

 

Na návsi stojí barokní kříž (obr.vlevo) s Ukřižovaným na postavci. Na něm s každé strany kříže klečí andílek. Kříž i podstavec jsou zhotoveny z pískovce roku1726. Roku 1862 je dali opravit divadelní ochotníci kameníkem J.Kopeckým z Hořic a kolem zřídili kamenný plot se železnými dvířky. Znovu byl kříž opraven roku 1881.Na návsi stojí také barokní pískovcová socha sv.Jana Nepomuckého (obr. vpravo), u jehož nohou sedí dva andělíčkové. Podle latinského nápisu na pískovcovém podstavci postavil sochu v roce 1729, tj. v roce kdy byl Jan Nepomucký prohlášen za svatého Karel Ferdinand Dobřenský z Dobřenic a posvěcena byla na žádost jeho manželky Alžběty, rozené Strakové z Nedabylic. Socha stála původně na návrší u okresní silnice, která vede k Sendražicím , odkud byla roku 1899 přenesena před bývalý pivovar. Kolem ní byl divadelními ochotníky zřízen parčík.

Na pokraji vesnice při okresní silnici, jež vede od Světí, stojí pískovcová Boží muka, sestávající se ze čtyřhranného podstavce a kulatého sloupu, místo jehož hlavice zaujímá čtverhranná deska. Na ni je kaplička ukončená koulí se železným křížkem. Tato boží muka byla postavena na památku Matěje Buzka, zemřelého morem roku 1712, jak svědčí nápis na postavci. Na kapličce jsou vysekány: Kristus na kříži, Panna Marie a sv.Rosalie. Původně stála Boží muka na jiném místě blíže hřbitova, kde byly pod ní v zemi nalezeny kosti a zbraně. V roce 1886 byla rozebrána, ale roku 1893 zase postavena na nynějším místě. Tehdy k nim byl hořickou sochařskou a kamenickou školou přidělán kulatý sloup, neboť původně byla jen nízká bez sloupu.

 

 

Poslední změna: 17.10.2002