Zápis z výborové schůze SDH v Nedělištích
Konané dne 2.12.2005 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OU Přítomni: Bárta Václav ml., Bárta Václav st., Michálek Josef, Otřísal Václav, Charvátová Kateřina, Bareš Ladislav ml., Macháček Josef ml., Heteš Jaroslav , Němeček Jiří, Špaček Lubomír st., Špaček Lubomír ml. , Bareš Ladislav st., Ryba Vlastimil Nepřítomni: Černá Tereza, Gabriel Jiří Program : 1) Zahájení 2) Přečtení zápisu z minulé schůze 3) Organizace mikulášské nadílky 4) Různé 1) Jednání zahájil v 19.05 hodin Bárta V. st., přivítal přítomné, a seznámil je s programem zasedání. 2) Michálek Josef přečetl zápis z minulé schůze. 3) Výbor naplánoval organizaci mikulášské nadílky následovně: - Sraz zainteresovaných bude v 15:00 v zasedací místnosti OU. - Masky zajistí Otřísal Václav a Michálek Josef 4) Různé: Výbor naplánoval další výborovou schůzi na 6.1.2006 od 19:00 v zasedací místnosti OU. V 19:55 hod. bratr Bárta st. poděkoval přítomným a schůzi ukončil. Zapsal Josef Michálek