Zápis z výborové schůze SDH v Nedělištích
Konané dne 4.11.2005 od 19:00 hod. v klubovně SDH Přítomni: Bárta Václav st., Michálek Josef, Otřísal Václav, Charvátová Kateřina, Černá Tereza Nepřítomni: Bárta Václav ml. , Bareš Ladislav ml., Macháček Josef ml., Heteš Jaroslav, Gabriel Jiří, Němeček Jiří, Špaček Lubomír st., Špaček Lubomír ml. , Bareš Ladislav st., Ryba Vlastimil Hosté: Podlipný Luboš – starosta obce Program : 1) Zahájení 2) Přečtení zápisu z minulé schůze 3) Úkoly 4) Různé 1) Jednání zahájil v 19.10 hodin Bárta V. st., přivítal přítomné, a seznámil je s programem zasedání. 2) Bárta V. st. přečetl zápis z minulé schůze. 3) Výbor chválil následující úkoly: - Vyčištění kanálů – po dohodě se starostou přeloženo na březen 2006 - Zazimování techniky – termín listopad 2005 - zodpovídá Němeček Jiří - Donést certifikáty ze školení na OU a dát do pořádku dokumenty týkající se chodu SDH – zodpovídají jednotliví členi výboru - Uspořádat Mikulášskou nadílku dne 10.12. – zodpovídá Michálek (čert – Otřísal V., anděl – Černá T.) - Vyřadit z evidence Václava Kavalíka – zodpovídá Michálek - Vybrat členské příspěvky – zodpovídá Otřísal - Nahlásit termín soutěže na OV SDH – zodpovídá Michálek - Domluvit prostory pro soutěž s SKN – zodpovídá Michálek - Zúčastnit se školení vedoucích mládeže v termínu 18. a 25. 11. – Bárta V. st., Macháček J Ml., Michálek Josef - Zajistit prostory pro Valnou hromadu na 20.1.2006 na koupališti – zodpovídá Bárta V. st. - Úkol objednání předplatného časopisu Český hasič (Otřísal Václav) přetrvává. 4) Různé: - starosta obce informoval výbor o očekávané kontrole akceschopnosti SDH - Michálek Josef apeloval na přítomné, aby mu v rámci možností pomohli s výchovou mládeže. Pomoc přislíbily Černá Tereza a Charvátová Kateřina. Ve 20:15 hod. bratr Bárta st. poděkoval přítomným a schůzi ukončil. Zapsal Josef Michálek