Zápis z výborové schůze SDH v Nedělištích
Konané dne 6.10.2005 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Neděliště Přítomni: Bárta Václav st., Bareš Ladislav ml., Michálek Josef, Otřísal Václav, Macháček Josef ml., Heteš Jaroslav, Charvátová Kateřina, Němeček Jiří, Špaček Lubomír st., Špaček Lubomír ml. Nepřítomni: Bárta Václav ml. , Bareš Ladislav st., Gabriel Jiří, Černá Tereza , Ryba Vlastimil Program : 1) Zahájení 2) Uzávěrka soutěže a následných oslav výročí 120 let od založení SDH v Nedělištích 3) Zhodnocení brigády. 4) Různé 1) Jednání zahájil v 19.35 hodin Bárta V. st., přivítal přítomné, a seznámil je s programem zasedání. 2) Václav Otřísal seznámil přítomné s finálním vyúčtováním soutěže a následných oslav výročí 120 let od založení SDH v Nedělištích . 3) Bárta V. st. seznámil přítomné s rozsahem prací provedených při brigádě konané 24.10. a pochválil všechny zainteresované za odvedenou práci. 4) Bárta V. st. pochválil Josefa Michálka za odvedenou práci s mládeží. Výbor chválil následující úkoly: - Naplánovat nácvik zásahu z hydrantů a vyčištění kanálů – termín říjen 2005 ( zodpovídá Bárta Václav st. ) - Vybrat členské příspěvky termín 31.12.2005 (zodpovídá Otřísal Václav) - Naplánovat valnou hromadu na leden 2006 Úkol objednání předplatného časopisu Český hasič (Otřísal Václav) přetrvává. V 19:30 hod. bratr Bárta st. poděkoval přítomným a schůzi ukončil. Zapsal Josef Michálek