Zápis z výborové schůze SDH v Nedělištích
Konané dne 19.7.2005 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Neděliště Přítomni: Bárta Václav st., Bárta Václav ml. , Bareš Ladislav ml., Michálek Josef, Otřísal Václav, Macháček Josef ml., Heteš Jaroslav, Gabriel Jiří, Charvátová Kateřina, Němeček Jiří, Špaček Lubomír st., Špaček Lubomír ml. , Bareš Ladislav st., Ryba Vlastimil Nepřítomni: Černá Tereza Program : 1) Zahájení 2) Vyhodnocení soutěže a následných oslav výročí 120 let od založení SDH v Nedělištích 3) Úkoly 4) Různé 1) Jednání zahájil v 19.05 hodin Bárta V. st., přivítal přítomné, vyčetl přítomným, že neví kdo a proč svolal schůzi, a seznámil je s programem zasedání. 2) Bárta Václav st. vyhodnotil proběhlou soutěž jako úspěšnou, přednesl však, že má více připomínek k oslavám. Otřísal Václav přednesl předběžné finanční vyhodnocení oslav, které bylo mnohem lepší, než bylo v plánu, načež Michálek Josef vyzval Bártu V. st. ke sdělení avízovaných výhrad, ale ten řekl, že už žádné výhrady nemá. 3) Výbor schválil následující úkoly: - Zúčastnit se soutěže v Račicích (M, Ž, MH) - Provést brigádu na nátěr zbrojnice dne 6.8. - vyhlášení zajistí Michálek Jos. ml. a Otřísal V. - Provést kontrolu hydrantů a provést nácvik zásahu z nich – termín 30.9.2005 Úkol objednání předplatného časopisu Český hasič (Otřísal Václav) přetrvává. 4) Bárta V. st. pochválil mužstva žen a zvláště mužů za výborný výkon na soutěži v PS v Sendražicích. Michálek Josef navrhl členům výboru, že by se měly ušetřené prostředky z oslav použít k popularizaci SDH a to především prostřednictvím podpory dětí (uspořádat Mikulášskou nadílku, Dětský den, apod.). Ve 20:00 hod. bratr Bárta st. poděkoval přítomným a schůzi ukončil. Zapsal Josef Michálek