Zápis z výborové schůze SDH v Nedělištích
Konané dne 9.6.2005 od 19:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Neděliště Přítomni: Bárta Václav st., Bareš Ladislav ml., Michálek Josef, Otřísal Václav, Macháček Josef ml., Heteš Jaroslav, Gabriel Jiří, Charvátová Kateřina, Černá Tereza, Němeček Jiří, Špaček Lubomír st., Špaček Lubomír ml. , Bareš Ladislav st., Ryba Vlastimil Nepřítomni: Bárta Václav ml. Omluveni: Bárta Václav ml. Program : 1) Zahájení 2) Došlá pošta 3) Organizace Oslav 120. let od vzniku SDH v Nedělištích 4) Různé 5) Závěr 1) Jednání zahájil v 19.10 hodin bratr Bárta st., přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Navržený program byl jednohlasně schválen. 2) Bratr Bárta st. informoval přítomné o doručených pozvánkách na soutěže do Světí (11.6.) resp. Sovětic (2.7.) SDH Neděliště vyšle do Světí mužstvo žen. Soutěž v Sověticích koliduje s termínem oslav, takže je účast našeho sboru nemyslitelná. 3) Oslava a Okrsková soutěž V souvislosti s Oslavou výbor odsouhlasil následující úkoly: - Dodat červenou barvu na soutěžní terče – Gabriel Jiří - Kompletace terčů – Bárta Václav st. - Diplomy – Michálek Jos. ml. - Poháry – Němeček Jiří ml., Bárta V. st. - Posekání trávy u hřiště – Michálek Jos. ml. - Zajistit provoz občerstvení v klubovně - Michálek Jos. ml. - Zajistit ozvučení areálu při Okrskové soutěži - Michálek Jos. ml. Bareš Lad. ml a Michálek Josef ml informovali o splnění úkolů z minulé schůze 4) Různé: - Provést brigádu na úklid jílu okolo vrtu na koupališti - Macháček Jos. ml - Zajistit odběr časopisu Český hasič - Otřísal Václav - Zajistit mužstvo žen na soutěž v Hoříněvsi (17.6.) – Charvátová Kateřina - Zajistit mužstvo žen na soutěž v HK (18.6.) – Charvátová Kateřina 5) Ve 20:30 hod. bratr Bárta st. poděkoval přítomným a schůzi ukončil. Zapsal Josef Michálek