Zápis z členské schůze SDH v Nedělištích
Konané dne 13.5.2005 od 19:00 hod. v klubovně SK Neděliště Přítomni: viz. prezenční listina Program : 1. Zahájení 2. Plán činnosti na rok 2005 3. Organizace okrskové soutěže 4. Organizace oslav 120 let od založení organizace 5. Diskuse 6. Závěr 1) Jednání zahájil v 19.10 hodin bratr Bárta st., přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Navržený program byl jednohlasně schválen. 2) Josef Michálek přečetl plán činnosti na r. 2005 3) Bratr Bárta st. zahájil diskusi k organizaci okrskové soutěže. Bylo schválen následující program: 8:00 – 8:30 Prezentace 9:00 – Začátek soutěže Úkoly k zajištění okrskové soutěže: - Obsluha udírny – zajistí Charvát Vratislav - Oprava soutěžních terčů – Gabriel Jakub, Ponikelský Josef - Káď, rozhodčí – Bárta Václ. st. - Rozhlas – Michálek Jos. ml., Fidranský Lub. - Diplomy – Michálek Jos. ml. - Rozeslat pozvánky – Bárta V. st., Michálek Jos. ml. 4) Organizace oslav 120 let od založení organizace: - Začátek v 15:00 - K jídlu se bude podávat grilovaná kýta – zajistí Špaček L. ml. 5) Diskuse proběhla v duchu příprav na blížící se oslavy 120. let od vzniku SDH v Nedělištích a organizací brigády na opravu přítoku na obecním koupališti. 6) Ve 20:30 hod. bratr Bárta st. poděkoval přítomným a schůzi ukončil. Zapsal Josef Michálek