Zápis z výborové schůze SDH v Nedělištích
Konané dne 6.5.2005 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Neděliště Přítomni: Bárta Václav st., Bareš Ladislav ml., Michálek Josef, Otřísal Václav, Macháček Josef ml., Heteš Jaroslav, Gabriel Jiří Nepřítomni: Charvátová Kateřina, Černá Tereza, Němeček Jiří, Špaček Lubomír st., Bárta Václav ml., Špaček Lubomír ml. , Bareš Ladislav st., Ryba Vlastimil Omluveni: Bárta Václav ml., Špaček Lubomír ml. , Bareš Ladislav st. , Ryba Vlastimil Program : 1) Zahájení 2) Přečtení zápisu z minulé schůze 3) Kontrola plnění úkolů 4) Schválení nových úkolů 5) Diskuse 6) Závěr 1) Jednání zahájil v 19.10 hodin bratr Bárta st., přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Navržený program byl jednohlasně schválen. 2) Josef Michálek přečetl zápis z minulé schůze výboru SDH 3) Bratr Bárta st. informoval přítomné o provedené revizi elektroinstalace ve zbrojnici. Bareš Lad. ml a Michálek Josef ml informovali o splnění úkolů z minulé schůze 4) Výbor odsouhlasil následující úkoly: - Provést nábor dětí – Macháček Jos. ml. - Vyměnit chladič ve stříkačce – Špaček Lub. ml. - Opravit a natřít soutěžní terče – Gabriel Jiří - Zajistit odznaky k výročí (70 ks bílo-černých a 70 ks červeno-zlatých) – Bárta V. st. - Svolat členskou schůzi na 13.5.2005 – Michálek Jos. 5) Diskuse proběhla v duchu příprav na blížící se oslavy 120. let od vzniku SDH v Nedělištích. 6) V 19:50 hod. bratr Bárta st. poděkoval přítomným a schůzi ukončil. Zapsal Josef Michálek