Zápis z výborové schůze SDH v Nedělištích
Konané dne 8.4.2005 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Neděliště Přítomni: Bárta Václav st. Němeček Jiří, Bareš Ladislav st., Bareš Ladislav ml., Ryba Vlastimil, Michálek Josef, Otřísal Václav, Macháček Josef ml., Heteš Jaroslav, Gabriel Jiří Omluveni: Bárta Václav ml. , Charvátová Kateřina, Černá Tereza, Špaček Lubomír st., Špaček Lubomír ml. Program : 1) Zahájení 2) Přečtení zápisu z minulé schůze 3) Kontrola plnění úkolů 4) Organizace brigády 5) Školení mládežníků 6) Schválení nových úkolů 7) Diskuse 8) Schválení termínu příští schůze výboru SDH 9) Závěr 1) Jednání zahájil v 18.15 hodin bratr Bárta st., přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Navržený program byl jednohlasně schválen. 2) Bratr Bárta přečetl zápis z minulé schůze výboru SDH 3) Bratr Bárta st. oznámil přítomným splnění úkolu, který se týkal odevzdání daňového přiznání na FÚ HK Josef Michálek seznámil přítomné se splněním úkolu, který spočíval v zajištění nátěrových hmot pro natření zbrojnice. 4) Výbor upřesnil program brigády na úklid zbrojnice. 5) Bratr Bárta st. oznámil členům výboru, že se zúčastní společně s Josefem Macháčkem ml. školení vedoucích a referentů mládeže, které se koná 9.4. v Chlumci n. Cidlinou. 6) Výbor odsouhlasil následující úkoly: - zajistit zveřejnění zápisů ze schůzí a plánu akcí na vývěsce SDH – Michálek Josef ml. – termín 18.4.2005 - zajistit vypuštění bazénu koupaliště – Bareš Lad. ml. – termín 6.5.2005 7) Diskuse proběhla v duchu příprav na blížící se oslavy 120. let od vzniku SDH v Nedělištích. 8) Výbor schválil termín příští výborové schůze a to na 6.5.2005 od 19:00 hod. na OU v Nedělištích. 9) V 18:50 hod. bratr Bárta st. poděkoval přítomným a schůzi ukončil. Zapsal Josef Michálek ml. jednatel: starosta: