» Kulturní akce
           Vítání občánků 2016   [128 obrázky/ů]
foto Michálek Josef ml.
Pokud chcete někdo nějaké fotky v lepší kvalitě, tak napište jejich čísla (4 číslice za podtržítkem např. 0992) na e-mail j.michalek@seznam.cz a já je pošlu.
           1. "Masopustní" průvod.   [46 obrázky/ů]
První várka fotek. Další budou až po 7. únoru.
           30.08.2014 - Dětský den aneb rozloučení s prázdninami.   [77 obrázky/ů]

foto Michálek Josef ml.
           6.12.2013 - Mikulášská nadílka   [56 obrázky/ů]
           8.3.2013 Obecní ples   [126 obrázky/ů]
           30.4.2012 Pálení čarodějnic   [60 obrázky/ů]
           3.3.2012 10.PLES OBČANŮ NEDĚLIŠŤ V HOŘÍNĚVSI   [85 obrázky/ů]
           27.08.2011 - Dětský den aneb rozloučení s prázdninami.   [103 obrázky/ů]
           30.04.2011 Pálení čarodějnic   [42 obrázky/ů]
           5.03.2011- PLES OBČANŮ NEDĚLIŠŤ V HOŘÍNĚVSI   [116 obrázky/ů]
           28.8.2010 Dětský den aneb rozloučení s prádninami.   [186 obrázky/ů]
Sportoní klub Neděliště, za finanční pomoci Obecního úřadu Neděliště, uspořádal poslední prázdninovou sobotu Dětský den aneb rozloučení s prázdninami. Odpoledne plné her bylo zakončeno skákáním s hradu.
           6.3.2010 Obecní ples   [81 obrázky/ů]
           30.04.2009 - Pálení čarodějnic.   [79 obrázky/ů]
Ve středu 30.4. se jako každý rok za koupalištěm konalo pálení čarodějnic, které pořádal Sportovní klub Neděliště ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Neděliště.
           28.02.2009- PLES OBČANŮ NEDĚLIŠŤ V HOŘÍNĚVSI   [132 obrázky/ů]
Popis galerie...
           30.08.2008 - Dětský den aneb rozloučení s prázdninami.   [43 obrázky/ů]
           30.04.2008 - Pálení čarodějnic.   [46 obrázky/ů]
Ve středu 30.4. se jako každý rok za koupalištěm konalo pálení čarodějnic, které pořádal Sportovní klub Neděliště ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Neděliště. Děti a mládež obdrželi zdarma občerstvení, párek na opečení a pitíčko, které finančně zastřešil Sportovní klub Neděliště.
           23.02.2008 - PLES OBCE NEDĚLIŠTĚ   [163 obrázky/ů]
           8.12.07 - Mikulášská nadílka   [49 obrázky/ů]
           13.10.2007 - 2. Nedělišťská drakiáda   [3 obrázky/ů]
Dne 13.10.2007 občanské sdružení "o.s. Neděliště - naše obec" uspořádalo 2. Nedělišťskou drakiádu. Více na oficiálních stránkách sdružení: www.nedelisteos.cz
           2.9.2007 - Dětský den aneb rozloučení s prázdninami   [260 obrázky/ů]
           30.4.2007 - Čarodějnice   [41 obrázky/ů]
Fotografie z pálení čarodějnic, pořádaného Sborem dobrovolných hasičů a Sportovním klubem Neděliště.
           3.3.2007 - V. Obecní ples   [46 obrázky/ů]
           15.10.2006 - 1. Nedělišťská drakiáda   [31 obrázky/ů]
Dne 15.10.2006 občanské sdružení "o.s. Neděliště - naše obec" uspořádalo 1. Nedělišťskou drakiádu. Toto krásně slunečné nedělní odpoledne bylo zdánlivě bezvětrné, ale na kopci v úvozu na okraji obce foukal svěží - severovýchodní vítr, který byl dostatečně silný na to, aby si přibližně 50 rodičů a dětí ověřilo své dovednosti v pouštění draků. Nad hlavami zúčastněných se to hemžilo draky kupovanými i draky vlastní výroby rozličných tvarů, barev a velikostí. Soutěžilo se v několika disciplínách a každý z výherců obdržel diplom a malý dárek. Všechny děti byly obdarovány sladkostmi a doplňovali si svou energii dortem nebo opékanými buřty a brambory.
           14.10.2006 - Karel Otčenášek - Mše svatá   [48 obrázky/ů]
V sobotu 14.října 2006 od 16:30 hodin na pozvání místního občanského sdružení v našem kostele „NANEBEVZETÍ PANNY MARIE“, celebroval slavnostní mši svatou arcibiskup Mons. Karel Otčenášek. ThLic. Karel Otčenášek (* 13. dubna 1920 České Meziříčí) je 23. biskup královéhradecký a osobní arcibiskup. V roce 1948 byl tajně vysvěcen na biskupa a vzápětí nato uvězněn. Po propuštění nejdříve pracoval v různých manuálních zaměstnáních a tajně působil jako kněz, posléze začal působit jako kněz oficiálně, ve zpustlém pohraničí. Teprve v roce 1990 se mohl ujmout biskupského úřadu. V roce 1995 obdržel Řád TGM I. třídy. V roce 1998 předal správu královéhradecké diecéze Dominiku Dukovi. Patron IKUE (Internacia Katolika Unio Esperantista) Od 15. listopadu 1949 vícerektor kněžského semináře v Hradci Králové. Biskupské svěcení přijal ve svých 30 letech, v Kapli sv. Karla Boromejského v Hradci Králové, dne 30. dubna 1950. Od roku 1951 - 1962 vězněn komunistickým režimem ČSSR (Pardubice, Hradec Králové, Mírov, Leopoldov, Kartouzy…). Od roku 1962 do roku 1965 dělníkem v mlékárně v Opočně, 1965 - 1968 duchovní správa v Trmicích, 1968 - 1973 duchovní správa v Hradci Králové - Plotiště nad Labem, 1973 - 1990 opět Trmice. Dne 27. ledna 1990 byl oficiálně uveden do úřadu 23. sídelního biskupa královehradecké diecéze a sídelním biskupem byl do 26. září 1998, kdy byl vystřídán Otcem biskupem Dominikem Dukou OP (24. sídelní biskup královehradecké diecéze). Otec arcibiskup Karel žil a žije mimořádně statečný, Bohu zasvěcený, život. Po roce 1989 přijal vysoká státní vyznamenání a ocenění, věnuje se odškodnění politických vězňů a sepsáním jejich životů se pak snaží, aby oni sami a jejich úděl nebyl zapomenut. Byl osobním přítelem Papeže Jana Pavla II..
           26.8.2006 - Dětský den   [56 obrázky/ů]
Dětský den! Sobota byl skvělý den, pro nás malé krátký jen. Odpoledne pro děti uteče jak voda, neříkejme "to je škoda!" Užili jsme legrace aspoň chvíli bez práce. Počasí nám přálo, sluníčko se na nás smálo. Děti byly spokojené rytmem hudby opojené. Společně jsme soutěžili, jedli, pili a na sebe milí byli. Kde se vzali tu se vzali šermíři k nám zavítali. Radost byla veliká i z živého poníka. Tátové a mámy byly šťastni s námi!!!
           30.4.2006 - Čarodějnice   [58 obrázky/ů]
Již po 17-té hodině se v areálu SKN začali scházet nejen děti a mládež rozličného věku, ale i jejich rodiče, babičky a dědové. Byla zde i děvčata v maskách čarodějnic s košťaty - symbolem čarodějnic. Josef Ponikelský a Milan Kopecký připravili a v 17,05 zapálili táboráček na opékání párků a špekáčků, které si první zájemci z řad dětí a mládeže přišli vyzvednout k p. Radce Macháčkové a p. Haně Fidranské. Odborně nakrojené párky si pak napíchli na drátěný klacek a u táboráku si začali tuto pochoutku opékat. V 18,32 hodin p. Macháčková, p. Fidranská a p. Uršula Stannerová rozdávaly přítomným dětem autíčka a mobilky. Pár minut po té byla svolána děcka v maskách čarodějnic, aby obdržela za svou snahu kbelík cukrové vaty, který během pár minut zkonzumovala. A pak již začaly přípravy na průvod. Děti obdržely lampióny a za pomoci rodičů v nich zapálily svíčky a pak se pomalu a pomaloučku začali shromažďovat na cestě před klubovnou. Lampiónový průvod se vydal na cestu k velkým čarodějnicím v 19,23 hodin. Již po pár set metrech shořel první lampiónek, ale ten byl rychle vyměněn Uršulkou Stannerovou za nový, náhradní, již se zapálenou svíčkou. Lampiónků po cestě k nádržce shořelo několik, ale byly vždy vyměněny za nové. Od koupaliště, od míst kde končí asfaltka, byla cesta značena zapálenými loučemi. Celý průvod došel k připravené hromadě roští v 19,52 hodin. Hromadu připravili mimo jiných Josef Ponikelský a Luděk Mozdík. V 19,54 hodin Josef Ponikelský, Josef Michálek ml. a Milan Kopecký pomocí hořících loučích zapálili „čarodějnice“. Ačkoliv celou noc a celé dopoledne pršelo, většina hranice chytla okamžitě. Vinou chladného počasí (v 18,00 hodin bylo pouhých 10° C) se většina dětí a dospělých rozešla do svých domovů již krátce po půl deváté. Václav Otřísal Vedoucí finančního výboru a kronikář obce
           4.3.2006 - IV. Obecní ples   [30 obrázky/ů]
4. Obecní ples obce Neděliště začal okolo 20. hodiny představením dětských mažoretek. Během večera byla k vidění i profesionální ukázka latinsko-amerických tanců a mnozí z návštěvníků vyhráli hodnotné ceny z bohaté tomboly, která měla 180 cen.
           10.12.05 - Mikulášská nadílka   [36 obrázky/ů]
           27.8.05 - Dětský den   [47 obrázky/ů]
           4.6.2005 - Divadlo - Cesta do pohádky a zpátky   [15 obrázky/ů]
Foto Josef Michálek ml.
           30.4.05 - Čarodějnice   [28 obrázky/ů]
           5.3.2005 - III. Obecní ples   [13 obrázky/ů]
           30.4.04 - Čarodějnice   [22 obrázky/ů]
Již po 18-té hodině se v areálu výstaviště a sportu začaly scházet nejen děti a mládež rozličného věku, ale i jejich rodiče, babičky a dědové. Gábina Michálková (9 let) přišla přestrojená za čarodějnici s koštětem v ruce. Košťata, symbol čarodějnic měly i jiné děti. Organizátory akce a jejich pomocníky byla zhotovena vatra, ale jelikož foukal silnější vítr, bylo rozhodnuto zapálit oheň v narychlo přivezené kovové bedně. Oheň v tomto provizorním krbu rozdělal pár minut po půl sedmé večerní Josef Ponikelský za bedlivého dozoru Jakuba Špačka. V 18,47 hodin starosta obce přivítal přítomné a tím dal pokyn Haně Fidranské a Jáře Gabrielové k rozdávání buřtů, které si obdarovaní napíchli na drátěný klacek a u táboráku si začali tuto pochoutku opékat. V cca 19,50 hodin byla zapálena vatra, která se již za soumraku pěkně vyjímala a dohasla okolo 20,30 hodin. (V.O)
           5.3.2004 - II. Obecní ples   [14 obrázky/ů]
           14.12.03 - Mikulášská nadílka   [16 obrázky/ů]
           30.4.03 - Čarodějnice   [7 obrázky/ů]
           1.3.2003 - I. Obecní ples   [9 obrázky/ů]
           22.6.2002 - Otevření hřiště   [74 obrázky/ů]
Fotogalerie ze slavnostního otevření hřiště, spojeného s dětským dnem a fotbalovým zápasem generací.
gal/060Kultura/_thb_kultura.gif  
   

[ 107x75 - 6 KB ]
Disabled first thumbnail page · Disabled previous thumbnail page · 1 · Disabled next thumbnail page · Disabled last thumbnail page